Eerlijk bieden

EERLIJK BIEDEN

Er ging nogal wat mis volgens Vereniging Eigen Huis in de oververhitte woningmarkt van 2021/2022 bij bezichtigingen van en bieden op koophuizen.
Bij de vereniging kwamen bij het meldpunt ongeveer 600 meldingen binnen in bovengenoemde periode.
Het is daarom een grote wens van het kabinet dat huizenkopers en verkopers meer grip gaan krijgen op de aankoop respectievelijk verkoop van hun woning. Het kabinet is daarom druk doende met een nieuwe wet die transparantie moet gaan bieden in het (ver)koopproces van woningen.

Wettelijk gaan regelen

Het kabinet verkent de mogelijkheden voor een nieuwe wet: ‘eerlijk koopproces‘.
Dit om meer controle te kunnen uitoefenen op het integer handelen van de makelaar.
Deze aankomende wet zal waarschijnlijk doorgang krijgen nadat de minister samen met de NVM, VBO en Vastgoedpro (de drie branche-organisaties) onlangs een overeenkomst tekende om toe te zien op het integer handelen van makelaars. In navolging hiervan zijn de brancheorganisaties dit zelf direct bij hun leden “verplicht” gaan stellen.
Bij het meldpunt van VEH kwamen klachten binnen over makelaars die kopers tegen elkaar uitspeelden en onderling informatie uitwisselden om de prijs op te drijven. “Van makelaars mag worden verwacht dat de bezichtigings- en biedingsprocedures helder en eerlijk zijn. Dat is “in de optiek van kandidaat kopers” vaak niet het geval zegt VEH concluderend.

Wettelijke verplichting van het Biedlogboek

De betrokken minister in deze is blij met het initiatief van de drie brancheorganisaties, alhoewel dit minder snel gaat dan eerder is afgesproken in het convenant. Er zijn momenteel echter nog wezenlijke verschillen tussen de biedlogboeken van desbetreffende makelaarsverenigingen. De onderlinge verschillen benadrukken daarom het belang van de wettelijke certificering van het biedproces, om zo te komen tot een uniforme standaard voor het Biedlogboek.

Informatievoorziening aan de consument

Een ander belangrijk punt bij het ‘eerlijk koopproces’ is de informatievoorziening richting de consument voordat zij gaan bieden.
Kandidaat kopers kunnen met meer zekerheid een bod uitbrengen wanneer ze volledig op de hoogte zijn van de meldingsplicht verkoper.
Voor verkopers betekent dit dat het het risico op ontbinden daardoor geminimaliseerd wordt.

Oververhitte markt

Tot slot benadrukken de branche-organisaties dat er méér partijen betrokken zijn bij de verkoop van een huis in een markt waar spanning op staat. “Het is daarom te gemakkelijk dat Vereniging Eigen Huis de bal nu alleen neerlegt bij de makelaars en niet kijkt naar andere betrokkenen zoals de huiseigenaren en kopers.”